פנקס לרישום מחשבות, רשימות. בקצה כל עמוד מופיעה מנדלה קטנה לצביעה ולהשראה.


22