29 Apr
29Apr

מיומנות כתיבה בעט או אחיזת מקלות אכילה עושה שימוש ב"אגודל הנוגד". אנתרופולוגים מאמינים כי האגודל הנוגד הוא אחד ההישגים המרשימים ביותר באבולוציה האנושית אולם בחברה המערבית המודרנית מחסור בתנועה, המעבר להקלדה על מחשב ובטלפון הנייד – המסלולים העיצביים המובילים לתנועה זו, מתנוונים. האבולוציה של האגודל הנוגד מתאימה להתפתחות האונה הקדמית בקליפת המח החדשה, והביאה עימה את היכולות הקוגנטיביות הגבוהות ביותר הקשורות בטיפוח יופי, דיוק ואמנות. (ד"ר פול א. דניסון- תרגילי מח, התענוג שבלמידה).


 זוהי "אחיזת דיוק" להבדיל מ "אחיזת כח" שמתפתחת בעת הנוכחית. כתוצאה מהגברת השימושים במקלדת ונטישת כתיבת יד הילדים מאבדים את האגודל הנוגד ואת המיומנויות שקשורות בו. יכולת הכתיבה בשטף הינה חיונית ליכולת קריאה וקריאה היא פעולה נדרשת להתפתחות שפה. כתיבה, ציור, צביעה ושימוש בכלים באמצעות האגודל הנוגד מאפשרים בנייה של מסלולים חיוניים במח, הדרושים לצורך קריאה ושילוב בין תשומת לב והבנת הנקרא.

אשמח לקרוא תגובתך-האם חידשתי לך? האם יש פעולות ביומיום שאפשר להוסיף לילדים באופן מתוכנן על ידך כדי להחזיר להם את "שריר האחיזה הנכונה", כגון מיון חפצים קטנים, שימוש במברג, ואפילו אכילת פינגר פוד ?


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.