דוגמא למנדלה במחברת לצאת מהקווים


מנדלה מקורית לצביעה